NavnTelefonnummer
Legevakt116 117
Barnevern akuttvakt413 68 069
Teknisk vakt (brøyting, strøing, vann og avløp) (kl. 15-08)909 64 238
Hjemmetjenesten982 81 030
Brannvakt959 97 755
Vakttelefoner

 

HvemTelefonnummer
Legevakt116 117
Brann110
Politi112
Ambulanse113
Nødnummer